Empower-U wilde een nieuw elan door haar corporate boodschap en communicatiemiddelen te vernieuwen en te uniformeren. Er moest een consistent en herkenbaar beeld ontstaan. Het beeldmerk is gemoderniseerd en er is een nieuwe website gelanceerd.