Schakel mij in voor

  • advies over en uitvoering van strategische communicatie, zoals de PR voor pilots en experimenten
  • advies en ontwikkeling van intranet, website of narrow casting
  • advies over en organisatie/coördinatie van bedrijfsbrede evenementen, beursdeelnames en productlanceringen
  • advies over en ondersteuning van de arbeidscommunicatie
  • ontwikkeling van nieuwe communicatieproducten, bladformules e.d.
  • schrijven en uitvoeren van communicatieplannen
  • coördinatie van publicaties als personeelsblad, productbrochures of klant-magazine (redactie en eindredactie)
  • schrijven van o.a. persberichten, speeches, nieuwsbrieven en artikelen
  • redigeren van o.a. brieven, beleidsplannen en jaarverslagen
  • etcetera