Fusiecommunicatie

Fusie betekent verandering! ‘Wat betekent het voor mij?’ Bold adviseert over de inrichting van de interne communicatie tijdens een fusie en veranderingsproces.

Concreet vertaalt zich dit in:

  • het vaststellen van een eenduidige, uniforme werkwijze om alle medewerkers van de beide organisaties te informeren over de voorgenomen fusie(motieven en proces-stappen);
  • de keuze van werkvormen en media om medewerkers (parallel) te informeren;
  • het adviseren van het bestuur / de directie over gewenste activiteiten met betrekking tot de interne communicatie

Gewenst resultaat: Goed geïnformeerde medewerkers, voldoende draagvlak en motivatie, minder weerstand en een sterkere binding tussen medewerkers onderling en met de nieuwe organisatie.

Uiteraard adviseert Bold ook over de externe profilering van de nieuwe organisatie.